Titel

Följ vår resa från byggdrömmar till drömbygget.

25 augusti 2011

Att bygga på detaljplanerat område,

Fördelen med att bygga på detaljplanerat område, är att allt är färdigt planerat. Nackdelen med att bygga på detaljplanerat område, är att allting är färdigt planerat.

Skämt åsido, så finns det både för- och nackdelar med att bygga på detaljplanerat område. En av fördelarna är att man slipper byråkratin kring att ansöka om planeringsbehovsbeslut. Infrastrukturen inkluderande gator, vatten- och avlopp finns färdigt på områdena, när man börjar bygga.

Som ekonomisk fördel kan man också räkna att det finns möjlighet att arrendera tomten av staden. I initialskedet kan man alltså satsa pengen man skulle ha köpt en tomt för, på själva huset istället. De främsta nackdelarna är storleken på tomterna, närheten till grannarna samt vissa begränsningar på hurdana hus man får bygga på tomterna.

Vasa Stad gör upp en detaljplan för alla nya bostadsområden. I informationen om Lediga småhustomter kan man bekanta sig med de bestämmelser som enligt detaljplanen gäller för ett specifikt bostadsområde. Det är en god idé att bekanta sig med bestämmelserna redan innan man börjar planera huset. Detta för att bespara sig obehagliga överraskningar i ett senare skede när man kanske redan hunnit komma en bit i planeringsprocessen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar