Titel

Följ vår resa från byggdrömmar till drömbygget.

11 oktober 2011

Vi besöker Byggnadstillsynen,

När vi hade fått in några förslag på planlösningar av huset bestämde vi oss för att diskutera med Byggnadstillsynen innan vi gick vidare med planeringen. Man kan väl säga att Byggnadstillsynen i Vasa är känd för att vara noggrann i sitt arbete och därför tyckte vi det var lika bra att kolla med dem, innan vi tog några flera beslut. Vi bokade ett möte med Granskningsingenjör Sofia Bagge. Några av de frågor som vi diskuterade var:

1. Detaljer för brandsektionering

2. Rekommendationer för fyllnad av tomten/sockelhöjd

3. Möjligheter att överskrida byggytan mot grönområde

4. Får en eventuell kvist på framsidan överskrida byggytans gräns?

5. Riktlinjer för fasaden

6. Behandlingstid/kostnad för bygglov

Vi upplevde att mötet var väldigt informativt och givande. Vi rekommenderar att man i ett så tidigt skede som möjligt, kontaktar byggnadstillsynen på den egna orten. På så sätt undviker man överraskningar som krav på ändringar och således onödigt arbete.

Med oss hem fick vi också alla blanketter vi skulle behöva för att ansöka om bygglov. Vi blev också informerade om att man kan lämna in situationsplan, bottenplan och fasadritningar för ett preliminärt utlåtande, innan man slutligen ansöker om bygglov.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar