Titel

Följ vår resa från byggdrömmar till drömbygget.

23 oktober 2011

Sommar med byggtorka,


Sommar brukar ju betyda semester och vi hade siktat in oss på att satsa vår semester på att planera huset. Tji fick vi. Det visade sig fort att det intresset var ganska ensidigt. Vi hann bara komma igång, så gick en efter annan husförsäljare på semester och vi, ja vi var mindre roade.

Veckorna gick och vår semester led mot sitt slut. Efter semestern var många av husförsäljarna så upptagna att det knappt gick att få kontakt med dem. Veckorna gick och vi beslöt att lägga ut litet flera nät i vattnet för att komma vidare med planeringen. Bland dem vi kontaktade, visade det sig fort att vi hittat ett riktigt guldkorn. Nu hade sommaren redan övergått till höst men vi kom äntligen igång med planerandet på allvar.

Före sommaren hade vi hoppats att vi skulle komma så långt att vi skulle kunna gjuta grunden före vintern, men vartefter veckorna avlöste varandra, insåg vi att den tanken skulle förbli en vacker tanke. Än en gång fick vi ändra våra planer men å andra sidan ville vi inte göra några förhastade beslut utan planeringsprocessen fick ta den tid det tog. Att hitta en funktionell lösning kändes ändå viktigare än att jobba med en överambitiös tidtabell.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar